Neverender
Neverender by Cheschirecat - shounen, fantasy, adventure - 16+
Dấu hỏi chấm và Dấu chấm than
Dấu hỏi chấm và Dấu chấm than by Jwo - tình cảm, shoujo - 13+
Violin
Violin by Levidansam - shounen, fantasy - 16+
Đừng Bước Vào Thế Giới Của Tôi
Đừng Bước Vào Thế Giới Của Tôi by Bronze - tình cảm, lãng mạn, shoujo - 15+
The End
The End by Sam_cumeo - hài, parody - 15+

BREAKFREE Magazine Vol.6

Happy Sweet Halloween 2011!!!
BFM-vol6

Liên kết~~~~~~~~~~~Links~~~~~~~~~~~
~~Affiliates~~
Bộ phận này được lập ra để các trang web bạn chia sẻ, trao đổi link và banner với nhau, nếu website của các bạn có cùng một chủ đề với chúng tôi và có ý muốn exchange link, xin liên hệ với chúng tôi bằng cách comment vào bài viết này/ hoặc e-mail cho tạp chí qua địa chỉ breakfreemagazine@hotmail.com
This section was created for us to exchange links and banners with each other, if the content of your website is somehow related to ours and you want to get connected, then here's the place to do it! Please comment into this section or contact us via breakfreemagazine@hotmail.com.


Dưới đây là banner của chúng tôi, các bạn cứ tự ý chọn 1^^:
Below are our banners, if you feel like helping us to spread our name, by all means just pick one^^:
  Trang web bạn hữu:
And here are our buddies:


 Muốn biết thế nào là dịch yaoi không? ;)hãy đi tìm những tình yêu như cổ tích trong những trang truyện dịch~ ;)Read more...